HOTEL GROUP
BUSINESS HOTLE
FEATURED VIDEO

3 October 2019

ขอบคุณลูกค้าจีน 7 ท่าน ที่มาเล่นกอล์ฟสันติบุรี และเข้าพักกับทางโรงแรม

READ MORE

13 September 2019

ขอขอบคุณ PGL PROGOLFERLIFE จากประเทศเกาหลี เพื่อมาตีกอล์ฟสันติบุรี และจองที่พักกับทางโรงแรมในช่วงฤดูหนาว

READ MORE

8 September 2019

ขอบคุณกาแฟดอยแม่มอญและท่านประธานโรงแรม ที่เปิดคอร์สอบรมการทำกาแฟให้กับพนักงาน

READ MORE